ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิมาย

พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย

ผกก.สภ.พิมาย

พ.ต.ท.ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย

รอง ผกก.ป.สภ.พิมาย

พ.ต.ท.วิทยา บุญวัน

รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.พิมาย

พ.ต.ท.ไพบูรณ์ คูณค้ำ

รอง ผกก.สส.สภ.พิมาย

พ.ต.ท.ประยูร ศรีอินทร์

สว.อก.สภ.พิมาย

พ.ต.ต.สุวกฤษฏิ์ พิมพ์จันทร์

สว.สส.สภ.พิมาย

พ.ต.ท.ก้องภพ อาษานอก

สว.(สอบสวน)สภ.พิมาย

พ.ต.ท.ปัญญา ประตังเวสา

สว.(สอบสวน)สภ.พิมาย

พ.ต.ต.วุฒิพงษ์ สุดสีเลี้ยง

สวป.สภ.พิมาย

พ.ต.ต.วชิระ ปัญญาฤทธิ์

สว.(สอบสวน)สภ.พิมาย