014 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน มีนาคม 2567

5.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีตำรวจภูธรพิมาย (มี.ค.66)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้โดยสาร, รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ประจำเดือน มีนาคม 2567

2.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ตู้โดยสาร, รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ (มี.ค.67)

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา ประจำเดือน มีนาคม 2567

2.ประกาศการจัดจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาสถานีตำรวจภูธรพิมาย (มี.ค.67)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้โดยสาร, รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

1.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ตู้โดยสาร, รถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ (ก.พ.67)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน มีนาคม 2567

4.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีตำรวจภูธรพิมาย (ม.ค.67)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566

3.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีตำรวจภูธรพิมาย (ธ.ค.66)

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารผู้ต้องหา ประจำเดือน ธันวาคม 2566

1.ประกาศการจัดจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารผู้ต้องหาสถานีตำรวจภูธรพิมาย (ธ.ค.66)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

2.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีตำรวจภูธรพิมาย (พ.ย.66)

ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566

1.ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีตำรวจภูธรพิมาย (ต.ค.66)