O15 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.67
ดูข้อมูลในรูปแบบ Word  Click Here >>

 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.67
ดูข้อมูลในรูปแบบ Word  Click Here >>

 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.67
ดูข้อมูลในรูปแบบ Word  Click Here >>

 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.66
ดูข้อมูลในรูปแบบ Word  Click Here >>

 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.66
ดูข้อมูลในรูปแบบ Word  Click Here >>

 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.66
ดูข้อมูลในรูปแบบ Word  Click Here >>