O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์

 http://phimai.nakhonratchasima.police.go.th/  

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา  ดูข่าวทั้งหมด >>

✳️มาตรการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดงานรื่นเริง, มหรสพ ✳️

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2567 พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย, พ.ต.ท.ประเสริฐ ฟุ้งพิมาย อ่านต่อ >>

สภ.พิมาย ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรแก่นายกรัฐมนตรีและคณะฯ

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.30-13.00 น. พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา อ่านต่อ >>

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ดูข่าวทั้งหมด >>

✳️ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบวาตภัย✳️

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย ได้มอบหมายให้ อ่านต่อ >>

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ สภ.พิมาย ห้วงวันที่ 29-31 มีนาคม 2567

รายงานผลการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ สภ.พิมาย ประจำวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 อ่านต่อ >>

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานผ่าน Facebook  

https://www.facebook.com/phimaipolice

การประชาสัมพันธ์การประเมิน ITA

 

สภ.พิมาย ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สภ.พิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  Click Here >>

ประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ และ Facebook ของสถานีตำรวจ

จัดทำป้าย Infographic ประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าและภายในห้องให้บริการประชาชน (One Stop  Service)ของสถานีตำรวจ

ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT  Click Here >>