O5 ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

สถานีตํารวจภูธรพิมาย
เลขที่ 488 หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 
หมายเลขโทรศัพท์ 044-481333 , 061-2858813
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : phimai@royalthaipolice.go.th , phimaipolice488@gmail.com

 

แผนที่ตั้งสถานีตํารวจ

ช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

ช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็นผ่าน Facebook,  Line official และ Q&A โดยวางตำแหน่งช่องทางการติดต่อสอบถาม ไว้ที่หน้าหลักส่วนท้ายของหน้าเว็บไซต์ http://phimai.nakhonratchasima.police.go.th/ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบการตอบกลับโดยเร็ว

    : สถานีตำรวจภูธรพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

     : police488

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Click Here >>

แสดงแถบเมนู “ติดต่อสอบถาม Q&A” ไว้หน้าหลักของเว็บไซต์ เพื่อเชื่อมโยงมายังหน้าปัจจุบัน