O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

ผกก.สภ.พิมาย นำข้าราชการตำรวจร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย, พ.ต.ต.พิทยา

Read more

ผกก.สภ.พิมาย อบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต/การรับสินบน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ พรหมหมื่นไวย ผกก.สภ.พิมาย ได้เรียกข้าร

Read more