O9 คู่มือการให้บริการประชาชน

คู่มือฉบับประชาชนในการขอรับบริการกับสถานีตำรวจ

ดาวน์โหลดที่นี่  Click Here >>

ดาวน์โหลดที่นี่  Click Here >>

 

คู่มือการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรพิมาย

1.คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานธุรการ

ดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการประชาชนงานธุรการ Click Here >>

2.คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานป้องกันปราบปราม

ดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการประชาชนงานป้องกันปราบปราม Click Here >>

3.คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานจราจร

ดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการประชาชนงานจราจร Click Here >>

4.คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานสอบสวน

ดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการประชาชนงานสอบสวน Click Here >>

5.คู่มือมาตรฐานการให้บริการงานสืบสวน

ดาวน์โหลดคู่มือการให้บริการประชาชนงานสืบสวน Click Here >>